Peoples Media Pune header

Go Back

श्री अण्णा हजारे यांच्या वरील खाजगी दावा मागे.

पुणे 12 Jul 2011 PMP

श्री अण्णा हजारे यांच्या वरील खाजगी दावा श्री हेमंत पाटील यांनी मागे घेतला. श्री अण्णा हजारे यांच्य वरील खाजगी दावा श्री हेमंत पाटील यांनी मागे घेतला, त्यानंतर कोर्टाच्या आवारात त्यांची भेट घेऊन हस्तांदोलन केले. त्यावेळी बोलताना अण्णांनी आपआपासात भांडण्याऐवजी देशाच्या शत्रूशी लढले पाहिजे असे सांगितले.

 

© 2011. Peoples Media Pune

http://www.peoplesmediapune.com | Powered By Easily Editable Business Website - Joysite