Peoples Media Pune header

Go Back

स्नो या उद्योजकांच्या व्यासपीठावर समस्यांच्या माहीती व मदत-निराकरण यांचे सत्र संपन्न.

25 Mar 2023

कोविडच्या काळात अनेक अनेक समस्यांमुळे अनेक उद्योजक एकत्र आले त्यांनी परस्परांशी संपर्क व मदतीसाठी स्नो हे व्यासपीठ केले त्यासाठी डॉ.दीपक तोषणीवाल यांनी पुढाकार घेतला होता. आता या उद्योजकांनी आपल्या समस्या व निराकरण यासाठी प्रत्यक्ष भेटावे यासाठी हॉटेल डेक्कन रॉयल येथे बैठक आयोजित केली यात सर्वांनी आपापल्या समस्या मांडल्या व उपस्थितांपैकी कोणी मदत करू शकेल याची देवाण घेवाण झाली या कार्यक्रम प्रसंगी स्नो चे संस्थापक डॉ.दीपक तोषणीवाल तसेच सुमारे ५० उद्योजक उपस्थित होते. डॉ.दीपक तोषणीवाल यांनी उद्योजकांनी प्रत्यक्ष संपर्क करणे महत्वाचे असून त्यामुळे अनेक समस्या निराकरण होण्यास मदत होते असे संगितले. महितीचा अभाव,विक्री व मार्केटिंग या प्रमुख समस्या असल्याचे यात निष्पन्न झाले.

छायाचित्र : बैठक प्रसंगी डॉ.दीपक तोषणीवाल व उपस्थित उद्योजक. 

 

Peoples Media Pune.

© 2011. Peoples Media Pune

http://www.peoplesmediapune.com | Powered By Easily Editable Business Website - Joysite