Peoples Media Pune header

Go Back

गुरुपोर्णिमेनिमित्त स्वरूप संप्रदायाचे गुरुवर्य सत्पुरुष डॉ.मिलिंदमहाराज यांचे गुरुपूजन

17 Jul 2019

गुरुपोर्णिमे निमित्त स्वरूप संप्रदायाच्यावतीने गुरुवर्य सत्पुरुष डॉ.मिलिंदमहाराज यांचे गुरुपूजन करण्यात आले. वडगाव शेरी येथे झालेल्या या कार्यक्रम प्रसंगी संपूर्ण महाराष्ट्रातून संप्रदायाचे अनुयायी मोठ्या संखेने उपस्थित होते.या कार्यक्रमात भजन,गुरुपूजन,व गुरुवर्य सत्पुरुष डॉ.  मिलिंद महाराज यांचे मार्गदर्शन यांचा समावेश होता.यावेळी मार्गदर्शन करताना त्यांनी दान हे गुप्तदान असावे अशी जुनी धारणा आहे.मात्र सध्याच्या युगात दान हे गुप्त नसावे,तसेच त्याच्या विंनियोगातून काय धार्मिक अथवा सामाजिक कार्य झाले याचा लेखाजोखा असावा.अनावश्यक गुप्ततेमुळे दान गैरवापर होवू शकतो.तसेच लोक गुरुच्या शोधत असतात मात्र गुरु ही चांगल्या शिष्याच्या शोधात असतात॰ज्याप्रमाणे सद्गुरू आवश्यक असतो त्याप्रमाणे सतशिष्य ही आवश्यक असतो असे संगितले.आरती व प्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. 

छायाचित्र :मार्गदर्शन करताना गुरुवर्य मिलिंदमहाराज 

 

Peoples Media Pune.

© 2011. Peoples Media Pune

http://www.peoplesmediapune.com | Powered By Easily Editable Business Website - Joysite